Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Մեր մասին >> Կառուցվածք >> Գիտական խորհուրդ

ԵՊՀ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ
 
 

 1. Արամ  Սիմոնյան

 

    ՀՀԻ Գիտական խորհրդի  նախագահ, ՀՀԻ տնօրեն 

2. Մերի Հովհաննիսյան
 
    ՀՀԻ Հայոց պետականության պատմության հիմնահարցերի հետազոտության բաժնի գիտաշխատող/ՀՀԻ գիտական խորհրդի քարտուղար

3. Վարդան Մխիթարյան
 
ՀՀԻ Բաբկեն Հարությունյանի անվան պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիայի ղեկավար

4. Լուսինե  Սահակյան
 
ՀՀԻ հայ-օսմանական առնչությունների  բաժնի  ղեկավար

5. Հայկ Ավետիսյան
 
ՀՀԻ հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիայի ղեկավար

6. Վարուժան Պողոսյան
 
«Հայագիտության հարցեր» հանդեսի պատասխանատու քարտուղար 

7. Վահրամ Պետրոսյան
 
ՀՀԻ հայ-քրդական առնչությունների բաժնի ղեկավար

8. Լևոն Ավետիսյան 
 
ՀՀԻ մեթոդական խորհրդի նախագահ

9. Ալիկ Ղարիբյան
  
ԵՊՀ ՀՀԻ գիտաշխատող

10. Էդիկ Մինասյան 
 
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան

11. Արման Եղիազարյան  
 
ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ

12. Յուրա Ավետիսյան
 
ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

13. Ալեքսանդր Սաֆարյան
 
ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ

14. Ելենա Զոհրաբյան
 
ՀՀԻ վիրտուալ հայագիտության և տեղեկատվության բաժնի կրտսեր գիտաշխատող

15. Սուրեն Մանուկյան
 
ՀՀԻ ցեղասպանագիտության բաժնի ղեկավար

16. Աշոտ Հայրունի
 
ՀՀԻ ցեղասպանագիտության բաշնի առաջատար գիտաշխատող

17. Աշոտ Մելքոնյան
 
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի տնօրեն

18. Լուսինե Պողոսյան
 
ՀՀԻ ցեղասպանագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրանտ