Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Մեր մասին >> Կառուցվածք >> Գիտական խորհուրդ

ԵՊՀ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ
 
 

 

 

1. Արամ  Սիմոնյան

ՀՀԻ Գիտական խորհրդի  նախագահ, ՀՀԻ տնօրեն 

2. Գայանե Գալստյան

ՀՀԻ Հայոց պետականության պատմության հիմնահարցերի հետազոտության բաժնի կրտսեր գիտաշխատող/ՀՀԻ գիտական խորհրդի քարտուղար

3. Հրաչիկ  Բայրամյան

ՀՀԻ հայ-վրացական հարաբերությունների բաժնի ղեկավար

4. Վարդան Մխիթարյան

ՀՀԻ Բաբկեն Հարությունյանի անվան պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիայի ղեկավար

5. Լուսինե  Սահակյան

ՀՀԻ հայ-օսմանական առնչությունների  բաժնի  ղեկավար

 6. Հայկ Ավետիսյան

ՀՀԻ հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիայի ղեկավար

 7. Վարուժան Պողոսյան

 ՀՀԻ ցեղասպանագիտության բաժնի ղեկավար

8. Վահրամ Պետրոսյան

ՀՀԻ հայ-քրդական առնչությունների բաժնի ղեկավար

9. Դիանա Հայրապետյան

ՀՀԻ հայ-օսմանական առնչությունների բաժնի կրտսեր գիտաշխատող

10. Լևոն Ավետիսյան 

ՀՀԻ մեթոդական խորհրդի նախագահ

11. Ալիկ Ղարիբյան  

ԵՊՀ ռեկտորի աշխատակազմի ղեկավար

12. Էդիկ Մինասյան 

ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան

13. Արման Եղիազարյան  

ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ

14. Յուրա Ավետիսյան

ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

15. Ալեքսանդր Սաֆարյան

ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ

16. Ծովինար Յոլչյան

ՀՀԻ հայ-վրացական առնչությունների բաժնի լաբորանտ

17. Արտակ Գնունի

ՀՀԻ հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիայի ավագ  գիտ. աշխատող

18. Գոհար Ղամբարյան

ՀՀԻ Բաբկեն Հարությունյանի անվան Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտե­զագրութ­յան լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

19. Ելենա Զոհրաբյան

ՀՀԻ վիրտուալ հայագիտության և տեղեկատվության բաժնի ավագ լաբորանտ

20. Նարինե Նուշերվանյան

ՀՀԻ վիրտուալ հայագիտության և տեղեկատվության բաժնի լաբորանտ

21. Սարգիս Գրիգորյան

ՀՀԻ հայ-քրդական առնչությունների բաժնի կրտսեր գիտաշխատող

22. Սուրեն Մանուկյան

ՀՀԻ ցեղասպանագիտության բաժնի ղեկավար

23. Աշոտ Հայրունի

ՀՀ ցեղասպանագիտության բաշնի առաջատար գիտաշխատող

24. Արսեն Բոբոխյան

ՀՀԻ հնագիտական հետազոտությունների լաբարատորիայի ավագ գիտաշխատող

25. Աշոտ Մելքոնյան 

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի տնօրեն

26. Գևորգ Բարդակչյան

Մինչիգանի համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ