Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Մեր մասին >> Կառուցվածք >> Հայ-վրացական հարաբերությունների բաժին

 Բաժնի նպատակն է ուսումնասիրել Վրաստանի պատմությունը, գրականությունը, լեզուն ու մշակույթը, ստեղծել համապատասխան ծրագրեր, անհրաժեշտ դասագրքեր ու ձեռնարկներ, բառարաններ, պատրաստել հայ վրացագետների կադրեր, սերտացնել գիտակրթական կապերը Երևանի և Թիֆլիսի մայր բուհերի միջև: Գիտահետազոտական աշխատանքները հիմնականում նվիրված են հայ-վրաց լեզվական-բառարանագրական առնչությունների, երկկողմ թարգմանությունների, հայ-վրաց գրական-պատմամշակութային կապերի խնդիրներին, հայագիտությանը վերաբերող վրացերեն կարևորագույն աշխատությունների հայերեն թարգմանությանն ու հրատարակությանը պատրաստելուն:

 

 

 

 

Բաժնի վարիչն է բ.գ. թ., դոցենտ Հրաչիկ Բայրամյանը: