Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Vardan_Mkhitaryan

Վարդան Մխիթարյան                                

 

Պաշտոն

 

Լաբորատորիայի վարիչ, Ավագ գիտաշխատող, Հայագիտական հետազո­տությունների ինստիտուտ, Բ. Հարությունյանի անվ. Հայաստանի պատմական աշխարհագրութ­յան և քարտեզագրության լաբորատորիա, Երևանի պետական համալսարա­ն (ԵՊՀ):

Դասախոս, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Քարտե­զագրութ­յան և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարա­ն (ԵՊՀ)

պ.գ. դոկտոր (Ֆրանսիա), պ.գ. թեկնածու (Հայաստան)

Մասնագիտությամբ՝ քարտեզագիր, աշխարհագետ, պատմաբան

 

Ուսում

 • 2008. Պոլ Վալերիի անվ. Համալսարան, դոկտորանտ, Մոնպելիե, Ֆրանսիա
 • 2005. <<GIS project>>, <<ESRI>>, <<Data+>>, Աշխարհագրական տեղեկատվա­կան տեխնոլոգիաների (GIS) նախագծային և ուսումնա­մեթո­դական կենտրոն, Մոսկվա, Ռուսաս­տան
 • 1997. Ֆրանսիայի աշխարհագրության ազգային ինստի­տուտ, Աշ­խար­­հագրական գիտությունների ազգային դպրոց, Փարիզ, Ֆրանսիա 
 • 1995. Աշխարհագրության ֆակուլտետ, Գեոմորֆոլոգիայի և քարտե­զագրության ամբիոն, ասպիրանտ, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան
 • 1989. Աշխար­հագրության ֆակուլ­տետ, Աշխարհագետ, Քարտեզագիր, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան:

 

Գիտական գործունեություն, համագործակցություն և վերապատրաստում

 • 2017.   Պոլ Վալերիի անվ. համալսարան, Մոնպելիե, Ֆրանսիա Erasmus+ ծրագիր, դասախոսություններ
 • 2017.   Ռուսաստանի պետական գրադարան, Մոսկվա, Ռուսաստան, Գիտական ուսումնասիրություններ
 • 2017. <<Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (GIS) տվյալնե­րի կառա­վա­րում>>, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան,                    Վերապատրաստում
 • 2016.  Բեռլինի Ազատ համալսարան, Բեռլին, Գերմանիա,                  Գիտական համագործակցություն
 • 2016.  Պոլ Վալերիի անվ. համալսարան, Մոնպելիե, Ֆրանսիա,        Հրավիրյալ պրոֆեսոր, դասախոսություններ
 • 2015.  Հայկազյան համալսարան, Բեյրութ, Լիբանան,              Դասախոսություն
 • 2014. Բեռլինի Ազատ համալսարան, Գերմանիայի ազգային գրադարան, Բեռլին, Գերմանիա                                                                                        Գիտական համագործակցություն և ուսումնասիրություններ
 • 2010. Ռուսաստանի ազգային գրադարան, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան                                                                                                     Գիտական ուսումնասիրություններ
 • 2010. Ֆրանսիայի ազգային գրադարան, Փարիզ, Ֆրանսիա,                Գիտական ուսումնասիրություններ
 • 2002. <<Մոնպելիեի աշխարհագրության տուն, քարտեզագրության բաժին>>, Մոնպելիե, Ֆրանսիա,                                                                  Վերապատրաստում
 • 1993. Քարտեզագրության կենտրոն, Մինսկ, Բելոռուս,                                             Վերապատրաստում
 • 1991 և 1992.  <<Arts graphiques>> քարտեզագրական կենտրոն, Անանիա Շիրակացի ասոցիացիա, Փարիզ, Ֆրանսիա և Բրյուսել, Բելգիա                            Վերապատրաստում
 • 1989 և 1990,   Քարտեզագրության կենտրոն, Նովոսիբիրսկ, Ռուսաստան           Վերապատրաստում

 

Կրթաթոշակ

 • 2014. <<Քարտեզագրության համախոհներ>>, պրուսական մշակութային ժառանգության հիմնադրամ, Բեռլին, Գերմանիա

 

Մասնագիտական գործունեություն 

 • 2013 - 2018.   Լաբորատորիայի վարիչ, Ավագ գիտաշխատող, Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Բ. Հարությունյանի անվ. Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա, ԵՊՀ, Հայաստան
 • 2015 - 2018.   Դասախոս, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն, ԵՊՀ, Հայաստան
 • 2000 - 2013.   Գիտաշխատող, Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա, պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Հայաստան
 • 2001. ՓորձագետՄիավորված ազգերի զարգացման ծրագիր (UNDP), Նախագիծ <<Removing Barriers to Energy Efficiency in Municipal Heat and Hot Water Supply>>, Երևան, Հայաստան
 • 1999 - 2000. Փորձագետ, Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիր (UNDP), Նախագիծ <<Removing Barriers to Energy Efficiency in Municipal Heat and Hot Water Supply>>, Երևան, Հայաստան
 • 1989 - 2000. Աշխարհագետ-քարտեզագիր, Ավագ ինժեներ, Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա, պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Հայաստան
 • 1993 - 1994. Դասախոս, Աշխարհագրության ֆակուլտետ, Գեոմորֆոլոգիայի և քարտեզագրության ամբիոն, ԵՊՀ, Հայաստան
 • 1988 - 1990. Աշխարհագետ-քարտեզագիր, Աշխարհագրության ֆակուլ­տետ, <<Ատլաս>> քարտեզագրության լաբորատորիա, ԵՊՀ, Հայաստան

 

Զինծառայություն

 • 1980 - 1982,   զինված ուժեր                                                                                            
 • 1989 թ-ից մինչ օրս աշխատում եմ Երևանի պետական համալսարանում:

 

Կուսակցական պատկանելություն

 • Անկուսակցական