Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական հանրագիտարան >> Արարատյան թագավորության մշակույթը

 Արարատյան թագավորության մշակույթը: Հայաստա¬նում բրոնզեդարյան նյութական և հոգևոր մշակույթի ավան¬դույթները պահպանվում և իրենց հետագա զարգացումն են ապրում Արարատյան թագավորության շրջանում:

 Թագավորության քաղաքական, տնտեսական և մշակու¬թային կյանքում կարևոր դեր էին կատարում ամրոցներն ու տաճարները: Խոշոր բնակավայրերը հիմնավորապես ամրաց¬վում էին պարիսպներով: Բնակատեղի կենտրոնում տեղադրված էր միջնաբերդը, որն ապաստան էր ծառայում երկարատև պաշարումների ժամանակ: 
 Տե´ս ավելին