Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական հանրագիտարան >> Հայերը Կիլիկյայում մինչև hայկական իշխանապետության կազմավորումը

 Հայերը Կիլիկիայում մինչև հակական իշխանապետութան կազմավորումը:Հնագույն ժամանակներից Կիլիկիայի հիմնական բնակիչներն էին փյունիկեցիներր, ասորիները, հրեաները, հույները, հայերը: Հռոմեացի պատմիչ Ամմիանոս Մարկելինոսը վկայում է, որ Ալեքսանդրետի ծովածոցը հնում կոչվում էր Հայոց ծոց:Ք.ա. 83-66 թթ. Կիլիկիան մտել է Տիգրան II Մեծի տերության մեջ: Հովհաննես Ոսկեբերանը գրում է, որ 405 թ. Լեռնային Կիլիկիայում հանդիպել է հոծ խմբերով ապրող հայ բնակիչների, որոնք ունեին իրենց եկեղեցին, հոգևոր առաջնորդը և ազգային իշխանները: VII դարի կեսին արաբական նվաճողներր հանդիպել են հատկապես Կիլիկիայի քաղաքներում ապրող հայերի համառ դիմադրությանը :

Տե´ս ավելին