Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական հանրագիտարան >> Հայկական թագավորություններն ու իշխանապետությունները սելջուկյան թուրքերի տիրապետության ժամանակաշրջանում

 Հայկական թագավորություներն ու իշխանապետությունները սելջուկյան թուրքերի տիրապետության ժամանակաշրջանում: Սելջուկյան թուրքերը 1047-1054 թթ. և 1063-1072 թթ.ձեռնարկած արշավանքների րնթացքում նվաճեցին Հայաստանը, կողոպտեցին և ավերեցին բազմաթիվ բնակավայրեր, կոտորեցին հարյուր հազարավոր հայ բնակիչների, գերևարեցին կամ մղեցին արւոադաղթերի: Կարճ ժամանակամիջոցում թուրքական անասնապահ և վաչկատուն ցեղերը սփռվեցին Հայաստանի լավագույն հողերում ու բնակավայրերում, իրենց ռազմական առաջնորգների զլխավորությամբ հիմնեցին մի շարք ամիրայություններ:

Տե´ս ավելին