Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական հանրագիտարան >> Բնագիտական գիտությունները 17-18-րդ դարերում

 Բնագիտական գիտությունները XVII-XVIII դարերում: Այս ժամանակահատվածում հայ ուսումնականները հաղորդակից դարձան նաև եվրոպական գիտական մտքին, թարգմանեցին մի շարք բնագիտական երկեր, շարադրեցին ինքնուրույն աշխատություններ: Այդպիսին էր, օրինակ, մաթեմատիկայի և աստղաբաշխության ասպարեզներում: Դարավերջին, հենվելով եվրոպական գիտության նվաճումների վրա, Իսահակ Ջուղայեցին շարադրում է ցերեկվա և գիշերվա ժամերի տևողության մասին մի աշխատություն: Ղուկաս Վանանդեցու հսկողությամբ 1695 թ. Ամստերդամում հրատարակվում է «Համատարած աշխարհագրություն» հայտնի քարտեզը:

 

Տե՛ս ավելին: