Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական հանրագիտարան >> Դպրոցը 17-18-րդ դարերում

 Դպրոցը XVII-XVIII դարերում: XVII-XVIII դդ. հայկական մշակույթի վերանորոգվող կյանքի ամենաուշագրավ երևույթներից էր դպրոցական կյանքի զարթոնքը: Հայաստանի տարբեր շրջաններում և գաղթավայրերում հիմնվում են մի քանի դպրոցներ, որոնք կարևոր դերակատարումներ ունեցան հայ մշակույթի զարգացման բնագավառում: Նշանավորներից էր Էջմիածնի դպրոցր, ուր դասավանդում էին հմուտ ուսուցչապետներ Ոսկան Երևանցին, Սիմեոն Ջուղայեցին, Ստեփանոս Լեհացին և ուրիշներ: էջմիածնի դպրոցի նոր վերելքը սկսվում է 1763 թվականից՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցու խանքերի շնորհիվ: Համբավավոր էին նաև Բաղեշի Ամիրդոլու վանքի, Կ. Պոլսի Սկյուտար թաղամասի և այլ դպրոցներ: Տե՛ս ավելին: