Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական հանրագիտարան >> Հայ պատմագրությունը զարգացած ավատատիրության շրջանում

   Հայ պատմագրությունը զարգացած ավատատիրության շրջանում: Այս շրջանում ակներև հաջողությունների հասավ գիտությունը, մասնավորապես՝ պատմագրությունը: Հայ պատմիչները հենվում էին հայ դասական պատմագրության, հատկապես Մովսես Խորենացու մշակած սկզբունքների և ստեղծագործական եղանակների վրա: Քաղաքական իրողությունները՝ Բագրատունյաց կենտրոնական թագավորության և տեղական իշխանությունների ու թագավորությունների համատեղ գոյությունը, պատճառ դարձան պատմագիտության զարգացման մեջ երկու գլխավոր ուղղությունների հանդես գալու համար: 

 Տե´ս ավելին