Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական հանրագիտարան >> Հայկական մշակույթը զարգացած ավատատիրության շրջանում

Հայկական մշակույթը զարգացած ավատատիրության շրջանում: Արաբների քաղաքական գերիշխանության ժամանակաշրջանում հայ ժողովրդի նյութական և հոգևոր մշակույթի զարգացումը դանդաղել էր, խիստ նվազել էին առաջընթացի հնարավորությունները: Հայոց պետականության վերականգնումը, Բագրատունիների գլխավորությամբ անկախ թագավորության կերտումը, ավատատիրական քաղաքների աոաջացումը, երկրի ընդհանուր տնտեսական վերելքն ու առաջադիմությունը, առնչությունների սերտացումը հարևան երկրների հետ նախադրյալներ ստեղծեցին կրթական գործի, գիտության, գրականության և արվեստի վերելքի համար:

Տես՛ ավելին: