Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական հանրագիտարան >> Կիրովաբադի (Գանձակի) ինքնապաշտպանությունը
Կիրովաբադի ինքնապաշտպանություն, Կիրովաբադի հայ բնակչության ինքնա պաշտպանական գործողությունները ադրբեջանական ջարդարարների դեմ` 1988-ի նո յեմբերի 21-ից դեկտեմբերի 10-ը: Դեռևս 1905-ի և 1918–20-ի հայ-թաթարական ընդհա րումներից հետո Կիրովաբադը բաժանվել էր հայկական և ադրբեջանական թաղամա սե րի: 1988-ին քաղաքում բնակվում էր 230 հզ. ադրբեջանցի և 45 հզ. հայ, որից 13 հզ.` ադր բեջանական թաղամասում: 1988-ի փետր վարի 28-ին երկաթե ձողերով զինված ամբոխը հակահայկական կոչերով ներխուժել է քաղաքի հայկական մասը, բայց հանդիպելով դի մադրության` տեղի է տվել
Տե´ս ավելին