Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Գրադարան >> Գրքեր
ԹՈՎՄԱ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԵՒ ԱՆԱՆՈՒՆ
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՏԱՆՆ ԱՐԾՐՈՒՆԵԱՑ

Դարբինյան- Մելիքյան

<<Մագաղաթ>> հրատ.

Երևան

2006 թ.

505 էջ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ. ԸՆՏԻՐ ԵՐԿԵՐ

Թումանյան Հովհ.

<<Սովետական գրող>> հրատ.

Երևան

1978 թ.

503 էջ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԸ

Նյութերի ժողովածու

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2019 թ.

258 էջ

 
ԹՈՒՐՔ ԱԶԳ ՄԸ ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԻ ԱՐԴԵՕՔ

Զարդարեան Պ.

Սթոքհոլմ

1998 թ.

123 էջ

ԹՈՒՐՔ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՈՃՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Գույումճյան Վ.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտի հրատ.

Երևան

2001 թ.

35 էջ

ԹՈՒՐՔԵՐԸ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՏՈՐ 1

Պետոյան Ստ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011թ.

287 էջ

ԹՈՒՐՔԵՐԸ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՏՈՐ 2

Պողոսյան Ստ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011 թ.

547 էջ

ԹՈՒՐՔԵՐԸ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՏՈՐ 3

Մելքոնյան Ռ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011 թ.

305 էջ

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Սաֆրաստյան Ռ. և ուրիշ.

ԵՊՀ հրատարակչություն

Երևան

2014 թ.

2014 թ.

ԹՐՔԱՀԱՅԱՍՏԱՆԸ Ա. ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ (1914-1918)

Սասունի Կ.

Սևան հրատ.

Պեյրութ

1966 թ.

221 էջ