Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Գրադարան >> Գրքեր
ՀԱԻԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ

Ներսէս Շնորհալի

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2012 թ.

606 էջ

ՀԱԿՈԲ ՍԱՌԻԿՅԱՆ

Սիմոնյան Ռ.

ԳԱՀԿ հրատ.

Երևան

2013 թ.

54 էջ

ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ
(XV ԴԱՐԻ ԿԵՍ - XVIII ԴԱՐԻ ՎԵՐՋ)

Հովհաննիսյան Պ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2010 թ.

116 էջ + 8 էջ ներդիր

ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (1895_1898 ԹԹ.)

Գրիգորյան Հ.

<<Նոյյան տապան>> հրատ.

Երևան

2002 թ.

96 էջ

ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բդոյան Վ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

1974 թ.

288 էջ

ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սվազլյան Վ.,Սարյան-Հարությունյան Ս.

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակ.

Երևան

1973 թ.

175 էջ

ՀԱՅ ԳՈՂԳՈԹԱՆ

Պալաքյան Գ.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

1991 թ.

391 էջ

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԸ ԵՎ ԳՐԱՏՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ

Մաղալյան Վ. Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2012 թ.

256 էջ

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԸ

Բախչինյան Ֆ.

<<Գասպրինտ>> հրատ.

Երևան

2005 թ.

111 էջ

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ

Խմբ՝ Ղազիրյան Ա. Ս.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2012 թ.

840 էջ

ՀԱՅ ՀՄԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

Հարությունյան Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2006 թ.

504 էջ

ՀԱՅ ՈՐԲԵՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ

Ազատեան Լ.

Լոս Անջելես

2002 թ.

261 էջ

ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ (1920-ԻՆ)

Սասունի Կ.

<<Համազգային>> հրատ.

Պէյրութ

1969 թ.

218 էջ

ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,
ԳԻՐՔ V

Բայրամյան Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2019 թ.

370 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵԻ ՀԱՅ ԴԱՏԸ

Լազեան Գ.

<<Ադանա>> հրատ.

Երևան

1991թ.

435 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 1915-ԻՆ

Ֆիրբյուխեր Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2000 թ.

108 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ԹՈՒՐՔԻԱՆ

Ջիվելեգով Ա.

<<Գիտելիք>> հրատ.

Երևան

1991թ.

27 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻԻՆԸ

Նավասարդեան Վ.

ՀՅԴ հրատ.

ԺԸՆԵՎ

1921 թ.

55 էջ

ՀԱՅԵՐ ԵՎ ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԵՐ. ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ

Ադոսիդես Ա.

Հ.Ց. թանգ.-ինստ.

Երևան

2012 թ.

116 էջ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Ղանալանյան Տ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2021 թ.

84 էջ

 
ՀԱՅՆ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՕՏԱՐՆԵՐԻ ԱՉՔԵՐՈՎ

Գասպարյան Ն.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2017 թ.

196 էջ

ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Խուրշուդյան Լ.

<<Զանգակ-97>> հրատ.

Երևան

1999

283 էջ

ՀԱՅՈՑ ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ Ա-Գ (ՀԱՏՈՐ Ա)

Աճառեան Հ.

Գ. Տպագրութիին

Հալեպ

2006 թ.

633 թ.

ՀԱՅՈՑ ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ Դ-Կ (ՀԱՏՈՐ Բ)

Աճառեան Հ.

Գ. Տպագրութիին

Հալեպ

2006 թ.

682 էջ

ՀԱՅՈՑ ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ Հ-Յ (ՀԱՏՈՐ Գ)

Աճառեան Հ.

Գ. Տպագրութիին

Հալեպ

2006 թ.

740 Էջ

ՀԱՅՈՑ ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ Վ-Ֆ (ՀԱՏՈՐ Ե)

Աճառեան Հ.

Գ. Տպագրութիին

Հալեպ

2006 թ.

382 էջ

ՀԱՅՈՑ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Զաքարյան Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2020 թ.

326 էջ

 
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ղազարյան Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2006 թ.

426 էջ

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ /ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ/

Աճառյան Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2013 թ.

366 էջ

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ /ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ/

Աճառյան Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2013 թ.

624 էջ

ՀԱՅՈՑ ԿՏԱԿ

Գուարչ Գ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011թ.

484 էջ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՎԱՅՐԵՐ

Մելիք-Բախշյան Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2009 թ.

432 էջ+10 էջ ներդիր

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

Պողոսյան Վ.

ԵՊՀ հրատարակչություն

Երևան

2015 թ.

380 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-100.ՃԱՆԱՉՈՒՄԻՑ՝ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

Յու. Սուվարյան

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2015 թ.

400 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԿԵՏ

Գասպարյան Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2014 թ.

208 էջ

ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ. ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գրիգորյան Վ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2013 թ.

588 էջ