Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Գրադարան >> Գրքեր
ՊԱՀԼԱՎԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նիկողոսյան Ռ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2018 թ.

324 էջ

 
ՊԱՅՔԱՐ ԲԱՔՎԻ ՀԱՄԱՐ (1917 Թ.- 1918 Թ. ԱՊՐԻԼ)

Մելիքյան Վ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2018 թ.

224 էջ + 8 էջ ներդիր

 
ՊԱՆԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԵՐԱԶԱՆՔ ԿԱՄ <<ԳՈՐՇ ԳԱՅԼԵՐ>>

Ավագյան Ա.

Ասողիկ հրատ.

Երևան

2013 թ.

154 էջ

ՊԱՆԹՈՒՐՔԻԶՄԸ ԵՐԵԿ ԵՎ ԱՅՍՕՐ

Պողոսյան Ս.

Երևան

1990 թ.

80 էջ

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐԸ

Հակոբյան Թ.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

1987 թ.

256 էջ