Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Գրադարան >> Գրքեր
ՌՈՍՏՈՄ

Տասնապետյան Հ.( խմբ.)

Հ.Յ.Դ. հրատ.

Բեյրութ

1979 թ.

444 էջ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 1915-1917 ԹԹ.

Մարուքյան Ա.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտի հրատ.

Երևան

2004 թ.

208 էջ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ (XIX ԴԱՐ)

Մուրադյան Մ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011թ.

306 էջ