Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Գրադարան >> Գրքեր
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Սահակյան Ռ.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

1990 թ.

367 էջ

ԹՐՔԱՀԱՅԱՍՏԱՆԸ Ա. ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ (1914-1918)

Սասունի Կ.

Սևան հրատ.

Պեյրութ

1966 թ.

221 էջ

ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ (1920-ԻՆ)

Սասունի Կ.

<<Համազգային>> հրատ.

Պէյրութ

1969 թ.

218 էջ

ՕՍՄԱՆԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱԳԻՐՔ

Սարգսյան Ա., Սաֆարյան Ալ., Սահակյան Լ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2016 թ.

324

ԴԱՎԱԴԻՐ ԳՈՐԾԱՐՔ

Սարգսյան Ե.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

1994 թ.

204 էջ

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ

Սարգսյան Մ.

<<Արևիկ>> հրատ.

Երևան

1989 թ.

384 էջ

ԶՄՅՈՒՌՆԻԱ-1922

Սաքայան Դ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011 թ.

194 էջ

ՈՐՈԳԱՅԹ ՓԱՌԱՑ

Սաֆարյան Գ. (խմբ.)

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

2002 թ.

298 էջ

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Սաֆրաստյան Ռ. և ուրիշ.

ԵՊՀ հրատարակչություն

Երևան

2014 թ.

2014 թ.

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ԿԱՄ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՂԱՓԱՆՑՈՑ

Սեբաստացի Ղ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

1992 թ.

112 էջ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Սևակ Գ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2009 թ.

350 էջ

ԵՂԻՑԻ ԼՈՒՅՍ

Սևակ Պ.

<<Նաիրի>> հրատ.

Երևան

1992 թ.

400 էջ

ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ԳՈՅԱՊԱՅՔԱՐԸ 1920-1921 ԹԹ.

Սիմոնյան Ա.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2000 թ.

672 էջ

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ
Գիրք I

Սիմոնյան Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2003 թ.

816 էջ

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ
Գիրք II

Սիմոնյան Հ.

<<Հայագիտակ>> հրատ.

Երևան

2003 թ.

764 էջ

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ
ԳԻՐՔ III

Սիմոնյան Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2009 թ.

1128 էջ

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ
ԳԻՐՔ IV

Սիմոնյան Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2010 թ.

1203 էջ.

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ
Գիրք V

Սիմոնյան Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2013 թ.

1296 էջ

ԲԱԼԿԱՆՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ
ԵՎ ՀԱՅԵՐԸ 1912-1913 ԹԹ.

Սիմոնյան Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2014 թ.

502 էջ+8 էջ

ԻՆՉՊԵՍ ԵՂԵԼ Է ...

Սիմոնյան Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2016 թ.

292 էջ

 
ՀԱԿՈԲ ՍԱՌԻԿՅԱՆ

Սիմոնյան Ռ.

ԳԱՀԿ հրատ.

Երևան

2013 թ.

54 էջ

ԿԻԼԻԿԻԱ

Սվազլյան Վ.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

1994 թ.

407 էջ

ՄԵԾ ԵՂԵՌՆ

Սվազլյան Վ.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

1995 թ.

234 էջ

ՄՈՒՍԱ ԼԵՌ

Սվազլյան Վ.

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Երևան

1984 թ.

219 էջ

ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սվազլյան Վ.,Սարյան-Հարությունյան Ս.

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակ.

Երևան

1973 թ.

175 էջ

ՅՈՀԱՆՆԵՍ ԼԵՓՍԻՈՒՍԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

Ստեփանյան Ս.

Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին

Երևան

1998 թ.

52 էջ