Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Գրադարան >> Գրքեր
ՌՈՍՏՈՄ

Տասնապետյան Հ.( խմբ.)

Հ.Յ.Դ. հրատ.

Բեյրութ

1979 թ.

444 էջ

ՂԵՎՈՆԴ.ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Տեր-Ղևոնդյան Ա. (թարգ.),
Արևշատյան Ս. (խմբ.)

Սովոտական գրող հրատ.

Երևան

1982 թ.

184 էջ

ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ

Տէր-Ստեփանյան Ա. (խմբ.)

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2007 թ.

330 էջ