Գիտաժողովներ Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

 Վարդան Գառնիկի Մխիթարյան

 

ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Բ. Հարությունյանի անվ. Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիայի վարիչ, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

 

 

Գիտական աստիճան

Պատմական գիտությունների դոկտոր (Ֆրանսիա)

Պատմական գիտությունների թեկնածու (Հայաստան)

 

Կրթություն

1984-1989 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, աշխարհագետ, քարտեզագիր

1993 թ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, գեոմորֆոլոգիայի և քարտեզագրության ամբիոն, ասպիրանտ

1995 և 1997 թթ. Ֆրանսիայի աշխարհագրության ազգային ինստիտուտ, Աշ­խար­­հագրական գիտությունների ազգային դպրոց, Փարիզ

2003 թ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, հայոց պատմության ամբիոն, հայցորդ

2005 թ. "ԱՏՀ (GIS) նախագիծ", Աշխարհագրական տեղեկատվական տեխնո­լո­գիա­նե­րի նախագծային և ուսումնամեթոդական կենտրոն, Մոսկվա

2008 թ. Ֆրանսիայի Մոնպելիեի համալսարան, դոկտորանտ

 

Զինծառայություն

1980-1982 թթ. ԽՍՀՄ զինված ուժեր 

 

Աշխատանքային գործունեություն

1988-1989 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, ատլասային քարտեզագրության գ/հ լաբորատորիա, քարտեզագիր

1989-2013 թթ. ԵՊՀ Հա­յաս­­տանի պատմական աշխարհագրության և քարտե­զագրության լաբորա­տո­րիա, ավագ ինժեներ-քարտեզագիր, գիտաշխատող

1993-1994 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, դասախոս

2001 թ. Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիր, փորձագետ (UNDP)

2013 թ-ից ԵՊՀ հայագիտական հետազտությունների ինս­տի­տու­տի Բ. Հարությունյանի անվան Հա­յաս­տանի պատմական աշխարհագրության և քար­տեզագրության լաբորա­տո­րիայի վարիչ

2015 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

 

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ

Քարտե­զագրություն, աշխարհագրություն, պատմական քարտեզագրություն, պատմական աշխարհագրություն, քարտե­զագրական աղբյուրագիտություն (հետազոտական աշխատանքներ են կատարվել Հայաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի ազգային գրադարանների ու արխիվների քարտեզագրության բաժիններում), պատմական գեոինֆորմատիկա

 

 

Մասնագիտական գործունեություն

  • վերապատրաստում

1989 թ. Սվերդլովսկի (Եկատերինբուրգի) և Նովոսիբիրսկի քարտեզագրության կենտրոններ, Ռուսաստան

1990 թ. Նովոսիբիրսկի քարտեզագրության կենտրոն, Ռուսաստան

1991 թ. "Արտ գրաֆիկա" քարտեզագրական կազմակերպություն, Ֆրանսիա

1991 թ. "Արտ գրաֆիկա" քարտեզների տպագրության կազմակերպում, Բելգիա

1992 թ. "Արտ գրաֆիկա" քարտեզագրական կազմակերպություն, Ֆրանսիա

1993 թ. Մինսկի քարտեզագրության կենտրոն, Բելառուս

2002 թ. "Աշխարհագրության տուն", Ֆրան­­­­սիա

  • համագործակցություն

Մոնպելիեի համալսարան, Ֆրան­­­­սիա

Բեռլինի Ազատ համալսարան, Գերմանիա

2014թ. արժանացել է «Քարտեզագրության համախոհներ», պրուսական մշակութային ժա­ռան­­­գության հիմնադրամի կրթաթոշակին, Բեռլին

2016 թ. որպես հրավիրյալ պրոֆեսոր դասախոսություններ է կարդացել Մոնպելիեի համալսարանում, Ֆրանսիա

 

Ընտանեկան դրություն

Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ

 

Էլ. հասցե 

vardan.mkhitaryan.g@gmail.com