Ս.թ. նոյեմբերի 22-23-ին ՀՀ ԳԱԱ Հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքն ու Երևանի պետական համալսարանը կազմակերպում են միջազգային գիտաժողով՝ «Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը» խորագրով:


Գիտաժողովը կընթանա հետևյալ ուղղություններով՝


1. Պատմագիտական խնդիրներ (նախագահողներ՝ Ռ. Սաֆրաստյան, Ա. Մելքոնյան, Է. Մինասյան)

2. Իրավաքաղաքական հարցեր (նախագահողներ՝ Գ. Ղազինյան, Վ. Վարդանյան, Ա. Պապյան)

3. Ֆինանսական և գույքային հարցեր (նախագահող՝ Վ. Հարությունյան

4. Ժողովրդագրական հարցեր (նախագահող՝ Գ. Պողոսյան)

5. Բանասիրության, ազգագրության և արվեստագիտության հարցեր (նախագահող՝ Ա. Աղասյան, Պ. Ավետիսյան, Ա. Ավագյան, Վ. Կատվալյան, Վ. Դևրիկյան)


Թեզիսների ներկայացման դրույթները՝

 

- Էջերի քանակը՝ մինչև 2 էջ,

- Տեքստի տառատեսակը՝ Sylfean,

- Տառերի չափը՝ 12,

- Միջտողային տարածությունը` 1,5,

- Ամփոփումը՝ 1 էջի սահմանում (անգլերեն, ռուսերեն), բառերի քանակը՝ 50-60 բառ (ներառյալ հեղինակի անունը, ազգանունը, վերնագիրը),

- Թեզիսների ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 2016 թ. սեպտեմբերի 20-ը:


Գիտաժողովի կազմկոմիտե՝

 

Ռ. Սաֆրաստյան, Ա. Մելքոնյան (համանախագահներ), Գ. Պողոսյան, Է. Մինասյան, Յու. Սուվարյան, Ա. Սիմոնյան, Գ. Ղազինյան, Վ. Հարությունյան, Պ. Ավետիսյան, Ա. Աղասյան, Վ. Կատվալյան, Վ. Դևրիկյան, Ս. Մանուկյան: