Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորութիւններ Աշխատանքային շտեմարան Յղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական Հանրագիտարան >> Տրապիզոնի բանակցությունները 1918 թ.

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ 1918, հաշտության բանակցություններ մի կողմից` Անդրկավկասյան սեյմի պատվիրակության (նախագահ` Ա. Չխենկելի, անդամներ Հ. Քաջազնունի, Ա. Խատիսյան, Կ. Աբաշիձե, Գվաչավա, Հաջինսկի, Հայդարով և ուրշներ), մյուս կողմից` Թուրքիայի պատվիարկության (նախագահ` Ռեուֆ բեյ) միջև: Տեղի են ունեցել մարտի 14-ին Անդրկովկասում գերմանա-թուրքական հարձակման (տես` Թուրքական արշավանք Անդրկովկաս 1918) պայմաններում: Տե´ս ավելին: