Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորութիւններ Աշխատանքային շտեմարան Յղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական Հանրագիտարան >> Հայկական մշակույթը Ք.ա. 6-4-րդ դարերում

 Հայկական մշակույթը Ք.ա. VI-IV դարերում: Հնագիտական նյութերի և գրավոր սկզբնաղբյուրների սակավության պատճառով Արարատյան թագավորության անկմանը հաջորդող երեք դարերի մշակույթը համեմատաբար վատ է ուսումնասիրված:

 Ճարտարապետության մասին կարելի է դատողություններ անել Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում էրեբունիի միջնաբերդում ծավալված շինարարական գործունեության հիման վրա: 

 Տե´ս ավեին