Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորութիւններ Աշխատանքային շտեմարան Յղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական Հանրագիտարան >> Գիտությունը ուշ միջնադարյան Հայաստանում

 Գիտությունը ուշ միջնադարյան Հայաստանում: Գիտության բնագավառում ևս XV-XVI դդ. անկմանն ու վայրէջքին հաջորդեց զարթոնքի շրջանը, որր նկատելի դարձավ XVII դ. սկզբին: Գիտության, մասնավորապես փիլիսոփայության նկատմամբ հետաքրքրության արթնացման գործում անգնահատելի դեր կատարեցին Բաղեշի, Սյունյաց Մեծ անապատի, Էջմիածնի դպրոցների նշանավոր ուսուցիչները՝ Բարսեղ Գավառեցին, Ներսես Մոկացին, Մելիքսեթ Վժանեցին: Տե՛ս ավելին: