Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորութիւններ Աշխատանքային շտեմարան Յղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանրագիտարան >> Հայագիտական Հանրագիտարան >> Փիլիսոփայությունը 17-18-րդ դարերում

 Փիլիսոփայությունը XVII-XVIII դարերում: XV դ. հայ փիլիսոփայական միտքը հարստացրին նոմինալիստներ Հովհան Որոտնեցին, Գրիգոր Տաթևացին, սակայն երկրի ծանր քաղաքական ու տնտեսական պայմաններում հայ միջնադարյան փիլիսոփայությունն անկում ապրեց, որը տևեց շուջ երկու դար: Զարգացման նոր շրջանը սկսվեց XVII դ. կեսերին, երբ հրապարակ իջան ականավոր մտածողներ Սիմեոն Ջուղայեցին, Ստեփանոս Լեհացին, Խաչատուր Էրզրումցին: XVIII դ. երկրորդ կեսին իրենց քաղաքական ծրագրերով ու փիլիսոփայական հայացքներով հանդես եկան հայ բուրժուազիայի ներկայացուցիչները, որոնք գործունեություն ծավալեցին հայկական գաղթավայրերում: Տե՛ս ավելին: