Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորութիւններ Աշխատանքային շտեմարան Յղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Գրադարան >> Գրքեր
ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԻ ՀԱՑ ԳԱՂԹՕՋԱԽԸ (XV-XVII դարեր)

Խառատյան Ա.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2007 թ.

602 էջ

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ

Խմբ՝ Ղազիրյան Ա. Ս.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2012 թ.

840 էջ

ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ (1915-1965)

Խմբ.` Ահարոնեան Գ., Թոփալեան Ն.

<<Զարթոնք>> հրատ.

Բեյրութ

1965 թ.

1114 էջ

ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՈՒՆ

Խրլոպեան Գ.

Պէյրութ

2006 թ.

406 էջ