Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորութիւններ Աշխատանքային շտեմարան Յղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Գրադարան >> Գրքեր
ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մադոյան Ա. (խմբ.)

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

1999 թ.

67 էջ

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԸ ԵՎ ԳՐԱՏՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ

Մաղալյան Վ. Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2012 թ.

256 էջ

ԱՊՐԻԼ 24

Մանուկյան արք. Ա.

<<Մոդերն>> հրատ.

Թեհրան

1965 թ.

134 էջ

ԻՆՉՊԵՍ ԼՈՒՍԱԲԱՆԵԼ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՆ

Մանուկյան Ս. (գիտ. խմբ.)

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտի հրատ.

Երևան

2014 թ.

136 էջ

ԻՉՊԵՍ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՆ

Մանուկյան Ս. (գիտ. խմբ.)Մանուկյան Ս. (գիտ. խմբ.)

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտի հրատ.

Երևան

2014 թ.

148 էջ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 1915-1917 ԹԹ.

Մարուքյան Ա.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտի հրատ.

Երևան

2004 թ.

208 էջ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՎԱՅՐԵՐ

Մելիք-Բախշյան Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2009 թ.

432 էջ+10 էջ ներդիր

ՎՐԱՑ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԵՎ ՀԱՅԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Գիրք Ա

Մելիքսեթ-Բեկ Լ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2013 թ.

788 էջ

ԷՐԶՐՈՒՄ

Մելքոնյան Ա.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

1994 թ.

180 էջ

ԹՈՒՐՔԵՐԸ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՏՈՐ 3

Մելքոնյան Ռ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011 թ.

305 էջ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂ
ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ

Մկրտչյան Շ.

<<Ազատ Արցախ>> հրատ.

Ստեփանակերտ

2003 թ.

250 էջ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ (XIX ԴԱՐ)

Մուրադյան Մ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011թ.

306 էջ

ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ

Մուրացան

<<Սովետական գրող>> հրատ.

Երևան

1977 թ.

464 էջ