Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտաժողովներ Մագիստրոսական ծրագրեր Հեռաուսուցում Նորություններ Աշխատանքային շտեմարան Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Հանդես
Դիտել Ներբեռնել

Հայագիտության հարցեր 2(23)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ․

Երևան

2021 թ․

236 էջ

Դիտել Ներբեռնել

Հայագիտության հարցեր 1(22)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2021 թ․

248 էջ

Տիտղոսաթերթ Նաջարյան Մ. Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների համատեքստում Շահնազարյան Ա. Տավուշ գավառի պատմությունից Ղարիբյան Ա․,Մելքոնյան Ռ․ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատմաճարտարապետական մի շարք հուշարձանների ծագումնաբանության շուրջ Պետոյան Ս․ Բազելյան բողոքական քարոզիչների՝ Շուշիում հիմնադրած տպարանի պատմությունը (1827-1835 թթ.) Մովսիսյան Ֆ․ Կ. Պոլսի «Մուրադյան և Ռափայելյան աշակերտաց ընկերության» առնչությունները մասոնության հետ Քոսյան Լ․ Հայերի կրոնափոխությունն Օսմանյան կայսրությունում 1890-ական թվականներին Դանիելյան Տ․«Մշակ» լրագրի գովազդային գործունեությունը 1893-1918 թթ Սահակյան Հ․ Գերմանա-հայկական ընկերության հայանպաստ գործունեությունը 1933-1939 թթ. Գասպարյան Ս․ Պանթյուրքիզմի մարմաջը և ադրբեջանական մտաշահարկումը Մալխասյան Մ, Խաչիկյան Ա․, Տ. Աբրահամ քհն. Մալխասյան Հայաստանի Հանրապետության բնակչության բնական աճը ժողովրդագրական անցման արդի փուլի համատեքստում. միտումներ և մարտահրավերներ Ավագյան Ա․ Գեղարվեսական պատկերը և կերպավորումը Ստեփան Ալաջաջյանի «Չսպիացած վերք» վեպում Ավագյան Վ․ «Արա Գեղեցիկ» ավանդավեպի բանագիտական քննությունը Թորոսյան Ա․ Գյուղաշխարհի նահապետական բարքերի պատկերները Ղազարոս Աղայանի «Բաժանություն» վիպակում Դիլբարյան Ն․ Կրոնի և հավատալիքների իմաստային դաշտին պատկանող բառերը Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկի գրաբար բնագրում Պետրոսյան Վ․ Հին հայերենի ձայնեղ շփական Վ [V]-ի հնչաբանական բնութագրերը (համաժամանակյա քննություն) Ավետյան Ս. Անվանական հոլովման տիպաբանական զարգացումը հայերենում Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների
Արխիվ