Երևանի պետական համալսարանում Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը շարունակում է 2014 թ.  մեկնարկած «Հայոց պատմության հիմնահարցեր» հեռաուսուցման ծրագրի իրականացումըՍ.թ. ապրիլի 8-ին Համազգայինի Մելանքթոն և Հայկ Արսլանյան ճեմարանում անցկացվեց հեռաուսուցման հերթական ծրագրի առաջին առցանց քննությունը: