Երեւանի պետական համալսարանում Հայագիտական հետազօտութիւնների ինստիտուտը շարունակում է 2014 թ.  մեկնարկած «Հայոց պատմութեան հիմնահարցեր» հեռաուսուցման ծրագրի իրականացումը: Ս.թ. Ապրիլի 8-ին Համազգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան ճեմարանում անցկացուեց հեռաուսուցման հերթական ծրագրի առաջին առցանց քննութիւնը: